Kursen behandlar skola och utbildning i ett samhällsperspektiv. Kursen innehåller såväl ett historiskt som ett samtidsperspektiv på skolans organisation och styrning och på de normer och värderingar som präglat och präglar synen på skolans samhällsuppdrag.

I kursen behandlas fyra teman:

  • skolformernas historia
  • yrkesutbildningens historia,
  • professionshistoria inom det egna området
  • statlig styrning och läroplansteori

Skolformernas historia behandlar den svenska skolans historiska framväxt, med tonvikt på 1800-och 1900-talet. Traditioner inom läroverk, flickskola och folkskola behandlas i relation till grundskola och gymnasieskola. Särskild tonvikt läggs vid yrkesutbildningens historia. Temat professionshistoria berör yrkesläraryrkets framväxt, synen på professionellt kunnande och hur yrkesläraryrket präglats av olika föreställningar kring uppfostran och undervisning. Statlig styrning av utbildningar i nutid lyfts fram genom aktuella propositioner och utredningstexter som rör yrkesutbildning. Kursen utgår från ett läroplansteoretiskt perspektiv.

 

 

 

Allmän studiegång 100%, 50% och Allmän VAL

Lärare HT20 Åsa Broberg | Ida Olsson Al Fakir | Shamal Kaveh | Tobias Dahlqvist
Period VT20 | Vecka 4 - 12
HT20 | Vecka 36 - 44
Kursdokument HT20 Studiehanledning och Litteraturlista HT20
Schema HT20

 

Studiegång vård och omsorg som började Yrkeslärarprogrammet HT19 och senare , 100 %, 50% VAL

Lärare Eva Eliasson
 

Schema VT20

LItteraturlista VT20

Studiehandledning VT20

                                                                    


Studiegång vård och omsorg  100% + 50% +VAL som började Yrkeslärarprogrammet senast VT19

Lärare Eva Eliasson                                          
Kursdokument

Schema VT20

Studiehandledning VT20

LItteraturlista VT20 vård