Kursen behandlar skola och utbildning i ett samhällsperspektiv. Kursen innehåller såväl ett historiskt som ett samtidsperspektiv på skolans organisation och styrning och på de normer och värderingar som präglat och präglar synen på skolans samhällsuppdrag.

I kursen behandlas fyra teman:

  • skolformernas historia
  • yrkesutbildningens historia,
  • professionshistoria inom det egna området
  • statlig styrning och läroplansteori

Skolformernas historia behandlar den svenska skolans historiska framväxt, med tonvikt på 1800-och 1900-talet. Traditioner inom läroverk, flickskola och folkskola behandlas i relation till grundskola och gymnasieskola. Särskild tonvikt läggs vid yrkesutbildningens historia. Temat professionshistoria berör yrkesläraryrkets framväxt, synen på professionellt kunnande och hur yrkesläraryrket präglats av olika föreställningar kring uppfostran och undervisning. Statlig styrning av utbildningar i nutid lyfts fram genom aktuella propositioner och utredningstexter som rör yrkesutbildning. Kursen utgår från ett läroplansteoretiskt perspektiv.

 

Allmän studiegång 100%, 50% och Allmän VAL

Lärare HT20 & VT21 Åsa Broberg | Ida Olsson Al Fakir | Shamal Kaveh | Tobias Dahlqvist
Period VT21 | Vecka 3 - 12

Kursdokument VT21
 

 

Litteraturlista VT21
Studiehandledning VT21
Schema VT21

 

 

                                                                    


Studiegång vård och omsorg  100%, 50% och Vård & omsorg VAL

Lärare Eva Eliasson                                          

Kursdokument HT20

 

 

 

Studiehandledning HT20 vård

Schema HT20 vård

Kursdokument VT21

Litteraturlista vård VT21
Schema VT21

Studiehandledning VT21 Vård