Kursen behandlar metodik, didaktiska teorier och didaktisk forskning med koppling till yrkesutbildning och yrkeslärarens uppdrag att undervisa om ett yrkeskunnande. Inom detta ryms också ett tema om olika kunskapsformer.

Studenterna får möjlighet att praktiskt tillämpa egna valda undervisningsmetoder. Kursen behandlar även lärarens ledarskap såväl som grupper och grupprocesser. IKT som hjälpmedel för undervisning och lärande introduceras.


Allmän studiegång 100%

Lärare VT20 & HT20 Jan Pettersson
Period VT20 | Vecka 4 - 12
HT20 | Vecka 36 - 44
Kursdokument HT20

Litteraturlista HT20
Studiehanledning HT20
Schema HT20


Allmän studiegång 50%

Lärare HT20

Janne Kontio

Period VT20 | Vecka 4 - 12
HT20 | Vecka 36 - 44
Kursdokument HT20 Litteraturlista HT20
Studiehanledning HT20
Schema HT20

 

Allmän VAL

Lärare HT20 Mikael Persson
Period VT20 | Vecka 4 - 12
HT20 | Vecka 36 - 44
Kursdokument HT20 Litteraturlista HT20
Studiehanledning HT20
Schema HT20


Studiegång Vård och omsorg + VAL

Lärare Katarina Lagercrantz All
Kursdokument VT20

Litteraturlista VT20 vård
Schema VT20
Studiehandledning med litteraturlista VT20

Kursdokument HT20

Litteraturlista HT20