Kursen behandlar metodik, didaktiska teorier och didaktisk forskning med koppling till yrkesutbildning och yrkeslärarens uppdrag att undervisa om ett yrkeskunnande. Inom detta ryms också ett tema om olika kunskapsformer.

Studenterna får möjlighet att praktiskt tillämpa egna valda undervisningsmetoder. Kursen behandlar även lärarens ledarskap såväl som grupper och grupprocesser. IKT som hjälpmedel för undervisning och lärande introduceras.


Allmän studiegång 100%

Lärare VT21 Jan Pettersson
Period

VT21 | Vecka 3 - 11

Kursdokument VT21
 
Litteraturlista VT21
Studiehandledning VT21
Schema VT21


Allmän studiegång 50%

Lärare VT21

Janne Kontio

Period VT21 | Vecka 3 - 11
Kursdokument VT21
 
Litteraturlista VT21
Studiehandledning VT21
Schema VT21

 

Allmän VAL

Lärare VT21 Mikael Persson
Period VT21 | Vecka 3 - 11
Kursdokument VT21
 
Litteraturlista VT21
Studiehandledning VT21
Schema VT21


Studiegång Vård och omsorg + VAL

Lärare VT21 Katarina Lagercrantz All
Period VT21 | Vecka 3 - 11
Kursdokument VT21
 
Litteraturlista VT21
Studiehandledning VT21
Schema VT21