I kursen behandlas olika praxisnära forskningsmetoder och vetenskapliga utgångspunkter av relevans för att bedriva utvecklings- och kvalitetsarbete för en hållbar yrkesutbildning.

För tillträde till kursen ska studenten vara godkänd på kurserna:
Didaktik i yrkesutbildning 7,5 hp, Lärandeteorier och identitetsskapande i yrkesutbildning 7,5 hp och Bedömning och
betygsättning av yrkeskunnande 7,5 hp

 

Allmän studiegång 100% 

Lärare HT20
Lärare VT21
Katarina Sipos | Maria Calissendorff
Maria Calissendorff
Period

HT20 | Vecka 40 - 2
VT21 | Vecka 10 - 22

Kursdokument HT20 Schema HT20
Litteraturlista HT20 rev. 200916
Studiehandledning HT20

Kursdokument VT21

 

Litteraturlista VT21
Studiehandledning VT21
Schema VT21

 

Allmän VAL

Lärare VT21 Katarina Sipos
Period

VT21 | Vecka 10 - 22

Kursdokument VT21

 

Litteraturlista VT21
Studiehandledning VT21
Schema VT21

 

Studiegång Vård och omsorg 100%

Lärare Katarina Lagercrantz All
Period VT  | Vecka 10-22
Kursdokument VT21 Schema VT21
Litteraturlista VT21
Studiehandledning