I kursen behandlas olika praxisnära forskningsmetoder och vetenskapliga utgångspunkter av relevans för att bedriva utvecklings- och kvalitetsarbete för en hållbar yrkesutbildning.

För tillträde till kursen ska studenten vara godkänd på kurserna:
Didaktik i yrkesutbildning 7,5 hp, Lärandeteorier och identitetsskapande i yrkesutbildning 7,5 hp och Bedömning och
betygsättning av yrkeskunnande 7,5 hp

 

Allmän studiegång 100%  

 

Lärare Katarina Sipos | Maria Calissendorff
Period HT20 | Vecka 40 - 2
Kursdokument HT20 Schema HT20
Litteraturlista HT20
Studiehandledning HT20