Kursen behandlar olika teorier om lärande såsom behaviorism, kognitivism och sociokulturella perspektiv. I kursen presenteras även modern kognitionsforskning där motivation och förståelse lyfts fram som betydelsefulla för att lärande ska ske.

Ett annat inslag i kursen tar upp hur olika lärmiljöer påverkar ungdomars och vuxnas lärande. Ytterligare ett tema belyser identitetsskapande och olika utvecklingsprocesser i samspelet mellan människor och olika miljöer såsom yrkesverksamheter. I kursen behandlas även observation som metod för analys av didaktisk verksamhet.

Studiegång Allmän 100%

Lärare HT20 + VT21

Maria Calissendorff
Period HT20 | Vecka 45 - 2
VT21 | Vecka 12 - 22
Kursdokument HT20 Litteraturlista HT20
Studiehandledning HT20 uppdaterad 201110
Schema HT20

Kursdokument VT21
 

 

Litteraturlista VT21
Studiehandledning VT21
Schema VT21

 

Studiegång Allmän 50% + Allmän VAL

Lärare HT20
Allmän 50% + VAL


Jan Pettersson

Lärare VT21
VAL
Allmän 50%

Jan Pettersson
Katarina Sipos
Period HT20 | Vecka 45 - 2
VT21 | Vecka 12 - 22

Kursdokument HT20

Litteraturlista HT20
Studiehandledning HT20 reviderad 201106
Schema HT20
Kursdokument VT21
 

Litteraturlista VT21
Studiehandledning VT21
Schema VT21 VAL
Schema VT21 Allmän 50%

 

Studiegång vård och omsorg + Vård VAL

Lärare HT20

 

Period

Frans Hagerman

Maud Baumgarten

HT20 v 45-2

VT21 v 12-22

 

Kursdokument HT20

 

 

 

 

Schema HT20 vård

Litteraturlista HT20 vård

Studiehandledning HT20 vård
 

 Kursdokument VT21  Schema VT21