Kursen behandlar olika teorier om lärande såsom behaviorism, kognitivism och sociokulturella perspektiv. I kursen presenteras även modern kognitionsforskning där motivation och förståelse lyfts fram som betydelsefulla för att lärande ska ske.

Ett annat inslag i kursen tar upp hur olika lärmiljöer påverkar ungdomars och vuxnas lärande. Ytterligare ett tema belyser identitetsskapande och olika utvecklingsprocesser i samspelet mellan människor och olika miljöer såsom yrkesverksamheter. I kursen behandlas även observation som metod för analys av didaktisk verksamhet.

Studiegång Allmän 100%

Lärare VT20

Ruhi Tyson
Period VT20 | Vecka 13 - 23
HT20 | Vecka 45 - 2
Kursdokument VT20

Schema VT20
Litteraturlista VT20
Studiehandledning VT20

Lärare HT20 Maria Calissendorff
Kursdokument HT20 Litteraturlista HT20
Studiehanledning HT20
Schema HT20

 

Studiegång Allmän 50% + Allmän VAL

Lärare VT20 & HT20 Jan Pettersson
Period VT20 | Vecka 13 - 23
HT20 | Vecka 45 - 2
Kursdokument VT20

Schema VT20
Litteraturlista VT20
Studiehandledning VT20

Kursdokument HT20

Litteraturlista HT20
Studiehanledning HT20
Schema HT20

 

Studiegång vård och omsorg 

Lärare Maria Calissendorff
Kursdokument

Schema HT19
Litteraturlista HT19
Studiehandledning VT20

 Kursdokument Schema VT20 vård  samt VAL vård
  LItteraturlista VT20 Vård