Yrkeslärarprogrammet består av 13 kurser. Samtliga kurser ges på halvfart vilket innebär att helfartsstudenter läser två kurser parallellt. I översikterna nedan kan du få en överblick över hela studiegången.

För studenter antagna till programmet från och med HT19:

Programöversikt helfart
Programöversikt halvfart

 

För studenter antagna till programmet via VAL från och med HT19:

Programöversikt VAL 60 hp
Programöversikt VAL 30 hp

 

För studenter antagna till programmet VT17 till och med VT19:

Programöversikt helfart
Programöversikt halvfart

 

För studenter antagna till programmet via VAL från VT17 till och med VT19:

Programöversikt VAL 60 hp
Programöversikt VAL 30 hp


Kurser

Genom att klicka på kursnamnen får du upp aktuell kursinformation som kursplan, schema och litteratur för respektive kurs.

Bedömning och betygsättning av yrkeskunnande 7,5 hp, YP23LÄ/YP014U
Didaktik i yrkesutbildning 7,5 hp, YP10LÄ/YP010U
Framträdande och retorik 3,5 hp, NSNK03/NS163U
Kvalitetsarbete i yrkesutbildning 10 hp, YP25LÄ/YP025U
Kvalitetsarbete i yrkesutbildning 11,5 hp, YP28LÄ/YP028U
Lärandeteorier och identitetsskapande 7,5 hp, YP26LÄ/YP026U
Rättsliga och yrkesetiska aspekter på skolan 2,5 hp, JUL201/JUU201
Skolans och yrkesutbildningens historia 5 hp, YP11LÄ/YP011U
Sociala relationer i yrkesutbildning ur ett mångfaldsperspektiv 9 hp, YP24LÄ/YP024U
Sociala relationer i yrkesutbildning ur ett mångfaldsperspektiv 7,5 hp, (för studenter antagna från och med HT19), YP27LÄ/YP027U
Specialpedagogik 7,5 hp, UQ004U/UQ004V
Verksamhetsförlagd utbildning I 7,5 hp, YP20LÄ
Verksamhetsförlagd utbildning II 7,5 hp, YP21LÄ
Verksamhetsförlagd utbildning III 15 hp, YP22LÄ

 


Kontakt

Om du har frågor om kursernas upplägg och innehåll, kontakta kursansvarig lärare. Du hittar kontaktuppgifter på respektive kurssida i listan ovanför.

Vid studieadministrativa frågor som rör till exempel antagning, registrering, betygsrapportering och intyg får du hjälp av oss i kursadministrationen.

Kursadministratör för allmän studiegång:
Jolina Ekholm, jolina.ekholm@edu.su.se

Kursadministratör för studiegång mot vård- och omsorg:
Hanna Licke, hanna.licke@edu.su.se, tfn 08-16 30 62