Kursen behandlar olika bedömningstraditioner, bedömningsformer och syften med bedömning. Olika aktörers ansvar och uppdrag vid bedömning av yrkeskunnande belyses. Kursen tar även upp olika metoder vid bedömning för yrkeslärande och betygsättning. Ett annat tema inom kursen belyser kommunikationens roll och betydelse i bedömningsprocessen.

För tillträde till kursen ska studenten vara godkänd på kurserna:
Didaktik i yrkesutbildning, 7.5 hp och Verksamhetsförlagd utbildning I, 7.5 hp. 

 

Allmän studiegång 100% + Allmän VAL 30 hp

Lärare VT21

Jan Pettersson &
Monica Preutz

Period VT21 | Vecka 3 - 11

Kursdokument VT21
 

 

Studiehandledning & litteraturlista VT21
Schema VT21

Studentinformation I denna kurs kommer allmän 100% och Allmän VAL 30 hp delas upp i två grupper. Ena gruppen kommer ha Jan Pettersson som lärare, och andra gruppen kommer ha Monica Preutz som lärare. Ni kommer få mer information på mail om vilken grupp ni tillhör.


Allmän studiegång 50% + Allmän VAL 60 hp

Lärare VT21

Helena Reierstam

Period VT21 | Vecka 3 - 11

Kursdokument VT21

 

Studiehandledning & litteraturlista VT21
Schema VT21


Studiegång Vård och omsorg + VAL vård och omsorg

Lärare VT21                 Marianne Teräs
Kursdokument VT21 Litteraturlista 
 

Studiehandledning VT21

Schema VT21