Kursen behandlar olika bedömningstraditioner, bedömningsformer och syften med bedömning. Olika aktörers ansvar och uppdrag vid bedömning av yrkeskunnande belyses. Kursen tar även upp olika metoder vid bedömning för yrkeslärande och betygsättning. Ett annat tema inom kursen belyser kommunikationens roll och betydelse i bedömningsprocessen.

För tillträde till kursen ska studenten vara godkänd på kurserna:
Didaktik i yrkesutbildning, 7.5 hp och Verksamhetsförlagd utbildning I, 7.5 hp.

 

Allmän studiegång 100%

Lärare VT20

Jan Pettersson

Period VT20 | Vecka 4 - 12
HT20 | Vecka 36 - 44
Lärare HT20 Helena Reierstam
Kursdokument HT20 Litteraturlista HT20
Studiehanledning HT20
Schema HT20


Allmän studiegång 50% + VAL allmän

Lärare VT20

Helena Reierstam

Period VT20 | Vecka 4 - 12
HT20 | Vecka 36 - 44
Lärare HT20

Jan Pettersson

Kursdokument HT20 Litteraturlista HT20
Studiehanledning HT20
Schema HT20

 

Studiegång Vård och omsorg + VAL vård och omsorg

Lärare                         Marianne Teräs
Kursdokument Litteraturlista HT20
Studiehandledning