Yrkeslärarprogrammet

yrk

Yrkeslärarprogrammet, 90 hp

Utbildningen till yrkeslärare vänder sig till dig som redan har ämneskunskaper och arbetserfarenhet och vill utbilda gymnasieelever inom ditt yrkesfält. Utbildningen förutsätter därför att du har kunskaper i form av arbetslivserfarenhet och/eller relevant eftergymnasial utbildning i de yrkesämnen som du vill bli behörig lärare i.

Ansökan

Ansökan till programmet innefattar en validering av dina ämneskunskaper. Du måste styrka att du har de kunskaper som motsvarar de kunskapskriterier du behöver uppnå för att bli behörig.

Behörighet och urval

För att vara behörig sökande till yrkeslärarprogrammet behöver du uppfylla både grundläggande och särskild behörighet

Programmets upplägg

Studieform, studietakt och programöversikt

Kurser inom Yrkeslärarprogrammet

På kurssidorna hittar du en kort beskrivning av kursen samt schema, studiehandledning och kursplan.

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU)

En tredjedel av dina studier består av VFU då du kommer få ta del av skolan som verksamhet och utveckla kunskaper om lärarens uppdrag på arbetsplatsen.

Yrkeslärarexamen

Efter avslutad utbildning hos oss kan du ansöka om yrkeslärarexamen. Du kommer att bli behörig lärare i de ämnen som du antagits till då du sökte till oss.

KURSADMINISTRATÖRER

Studiegång - Allmän
Carina Lindblad (tjänstledig)

Epost: yrkes@edu.su.se
Tfn: 
Rum: 

Studiegång - Vård och omsorg
Malin Sjöström

Epost: malin.sjostrom@edu.su.se
Tfn: 08-1207 6371
Rum: 2402

STUDIEREKTOR

Helena Rehn
Epost: helena.rehn@edu.su.se
Tfn: 08-1207 6542
Rum: 2602

PROGRAMANSVARIG

Eva Eliasson
E-post: eva.eliasson@edu.su.se
Tfn: 08-1207 6516
Rum: 2603

Kurssidor
Schemasök
Skriv- och studietips på YouTube