Yrkeslärarprogrammet

yrk

Yrkeslärarprogrammet, 90 hp

Utbildningen till yrkeslärare vänder sig till dig som redan har ämneskunskaper och arbetserfarenhet och vill utbilda gymnasieelever inom ditt yrkesfält. Utbildningen förutsätter därför att du har kunskaper i form av arbetslivserfarenhet och/eller relevant eftergymnasial utbildning i de yrkesämnen som du vill bli behörig lärare i.

Ansökan och validering

För att bli antagen till yrkeslärarprogrammet måste du validera dina yrkeskunskaper! 

Programmets upplägg

Programmet ges i distansform där campusförlagda träffar blandas med självstudier. Du väljer om du vill läsa utbildningen på hel- eller halvfart samt om du vill läsa en allmän studiegång eller en studiegång mot vård och omsorg.

Kurser inom Yrkeslärarprogrammet

Här hittar du allmän information om studierna på yrkeslärarprogrammet samt information om alla kurser.

Yrkeslärarprogrammet består av 13 kurser. Samtliga kurser ges på halvfart vilket innebär att helfartsstudenter läser två kurser parallellt. 

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU)

VFU är en viktig och omfattande del av din yrkeslärarutbildning. En tredjedel av dina studier består av VFU. Under VFU:n kommer du att ta del av skolan som verksamhet och utveckla kunskaper om lärarens uppdrag på en arbetsplats.

Handbok för yrkeslärarprogrammet

Handbok för yrkeslärarprogrammet - VAL

Yrkeslärarexamen

Efter avslutad utbildning hos oss kan du ansöka om yrkeslärarexamen. Du kommer att bli behörig lärare i de ämnen som du antagits till då du sökte till oss.

KONTAKT

Utbildningsadministratör
Studiegång - Allmän

Jolina Ekholm
E-post: jolina.ekholm@edu.su.se

Utbildningsadministratör
Studiegång - Vård och omsorg

Hanna Likke
E-post: hanna.licke@edu.su.se
Tfn: 08-16 30 62
Rum: 2406

Studievägledare
Eva Ahlzén
E-post: eva.ahlzen@edu.su.se
Tel: 08-16 31 45
Rum: 1420

Studierektor
Helena Rehn
Epost: helena.rehn@edu.su.se
Tfn: 08-1207 6542
Rum: 2602

Programansvarig
Eva Eliasson
E-post: eva.eliasson@edu.su.se
Tfn: 08-1207 6516
Rum: 2603

Kurser inom yrkeslärarprogrammet
Schema
Handbok för yrkeslärarprogrammet
Handbok för yrkeslärarprogrammet VAL