Janine Ritari, student på campus, år 3

1. Varför valde du Studie- och yrkesvägledarprogrammet?

Janine Ritari
Janine Ritari

Jag har alltid varit intresserad av människor och samtal och funderade länge på både psykolog och socionomprogrammet. Att det blev studie- och yrkesvägledarprogrammet berodde på det tvärvetenskapliga upplägget, där jag fick läsa en blandning av i stort sätt allt jag var intresserad av, beteendevetenskap, sociologi, politik, pedagogik och samtalsmetodik. Att få arbeta med processer mot mål och människors framtid kändes helt rätt för mig! 

2. Hur är det att vara student på programmet? Hur går studierna till? Är det något som är speciellt för programmet, tror du?
Jag trivs jättebra som student på programmet! Som campusstudent har vi föreläsningar och seminarium på universitetsområdet varvat med så kallade ”läsdagar” hemma.

Mycket av tiden går åt till läsningen av kurslitteratur. Vi samarbetar ofta i mindre grupper och skriver vissa arbeten ihop.

Det ingår även tre praktikperioder vilka jag tycker ger mycket till utbildningen, då vi får praktisera det vi lärt och bekanta oss med professionen, vilket jag förstått vara speciellt för just utbildningar som ger en yrkesexamen. 

3. Vad är programmets för- och nackdelar?

En av fördelarna med programmet är att mixen av de kurser vi läser ger en kunskapsbredd inom många olika områden, och att vi har hela tre praktikperioder. Jag tycker också en stor fördel vara att jag som campusstudent har stor möjlighet att planera mina studier efter mitt eget schema.

Två andra fördelar jag ser med att vara campusstudent är dels att vi kurskamrater träffas ofta och kan samarbeta, samt att vi får träffa alla föreläsare personligen och därigenom får möjlighet att ställa frågor. Lärarna är kunniga och tillgängliga! 

Vad gäller nackdelar skulle en kunna vara att det brukar vara svårt att hitta praktikplatser, man måste vara ute i god tid. Ibland har jag även upplevt att kursernas omfattning varit väldigt olika, trots samma poängstruktur. Vissa har varit intensiva, medan andra väldigt lugna vilket gjort det lite knepigt att planera sin tid. Som blivande student på studie- och yrkesvägledarprogrammet får du förbereda dig på att kaffet i kaffeautomaterna på institutionen är riktigt hemskt, haha, och att själva institutionen ligger en bit bort från övriga universitetssområdet. Sammantaget är programmets fördelar verkligen fler än nackdelarna, jag har trivts jättebra och är väldigt nöjd med utbildningen. 

4. Vad vill du jobba med efter din examen?
Jag har använt praktikperioderna åt att prova på olika verksamheter och landat i att jag till en början vill arbeta på grundskola. Där upplever jag att en stor del av ens arbete går ut på att ha vägledande samtal, vilket är den del jag tycker allra bäst om. När jag fått mer erfarenhet av arbetet är jag nyfiken på att arbeta med vuxna vilka står långt från arbetsmarknaden och behöver extra stöd. Jag är även intresserad av att fortsätta med en masterutbildning längre fram, men först ser jag fram emot att vara föräldraledig då jag väntar barn lagom till examensdagen! 

Janine Ritari, Årsta, 2019.

 

Robin Skoglund

Robin Skoglund, student på distans, år 3

1. Varför valde du Studie- och yrkesvägledarprogrammet?
Jag sökte programmet för att det innehåller sociologi, psykologi och pedagogik, ämnen som jag är väldigt intresserad av.

2. Varför har du valt att läsa på distans? Vad finns det för för-/nackdelar?
Jag var osäker på vad jag skulle välja eftersom jag bor i Stockholm. Jag valde till slut att läsa på distans eftersom det är mer praktiskt då man har småbarn och många hundar. Då bestämmer man mer över sin tid.
Nackdelarna är att man har mindre kontakt med lärarna. När man läser på distans så har man seminarier i basgrupperna istället för lärarledda seminarier.

3. Vad innebär en campusvecka? Vad gör man?
Man har späckat schema med föreläsningar och seminarier från kl. 9.00-17.00,  4 – 5 dagar per campusförlagd vecka. Det brukar vara 3 till 4 campusförlagda veckor per termin.

4. Hur ordnar man sitt boende i Stockholm som distansstudent?
Det är svårt för mig att svara på eftersom jag bor i Stockholm men jag har inte hört någon som inte hittat boende. De flesta bor hos släktningar eller Bed & Breakfast, Airbnb.

5. Hur jobbar man med sina uppgifter som distansstudent? Ensam och i grupp?
Man jobbar både ensam och i grupp. Man kan ha ungefär 3 uppgifter per kurs där två uppgifter som man gör i grupp och en uppgift som jag gör enskilt och det är den som då blir betygsatt.

6. Var tror du att du kommer att jobba efter din examen?
Jag kommer förmodligen arbeta i skolvärlden och förmodligen på högstadiet.
Jag är väldigt nöjd med utbildningen, den är superbra.

Robin Skoglund, Åkersberga, 2019.