År 1

Under första året studeras grunderna i utvecklingspsykologi, socialpsykologi och sociologi. Grundkursen i sociologi har en tydling inriktning mot studie- och yrkesval/karriärutveckling. Du läser även den första delkursen inom kunskaps-området karriärutveckling och vägledning. Det innebär att grundläggande kunskaper i professionella samtal med fokus på studie- och yrkesvägledande samtal studeras. Andra kurser som ges under år 1 behandlar arbetsmarknad och utbildningssystem samt relationen mellan utbildning, arbete och yrke.

Hösttermin, termin 1

Vårtermin, termin 2

År 2

Under det andra året genomför du två praktikperioder om vardera fem veckor. På hösten anknyter praktiken till en kurs i karriärutveckling och vägledning och på våren till en kurs i information och undervisning. Dessutom studeras utbildnings-politik och utbildningsväsende. Du får skriva ett självständigt arbete om 7,5 hp inom detta område. För att underlätta det fördjupningsarbetet finns en kurs i vetenskaplig teori och metod.

Hösttermin, termin 3

Vårtermin, termin 4

År 3

Under sista året fördjupas dina studier inom området karriärprocesser, vägledning och coachning. Här ligger även programmets tredje och sista praktikperiod förlagd. Den är inriktad mot vägledning individuellt och i grupp, och här betonas även vägledning och särskilda behöv. Studierna avslutas med ett examensarbete om 15 hp.

Hösttermin, termin 5

Vårtermin, termin 6