Världen förändras i en allt snabbare takt och kraven ökar på den enskilde individen att välja och förhålla sig till såväl utbildning som arbetsmarknad. Att välja karriär har blivit ett begrepp i vår del av världen och kräver för individen att dels utveckla en god självkännedom, dels känna till och kunna orientera sig bland olika alternativ inom utbildning och arbetsliv. Kunskapen om detta är utgångspunkten för studie- och yrkesvägledarprogrammet.

Möt studenter på programmet

Nuvarande och tidigare studenter berättar hur det är att studera på programmet, om yrkesvalet och framtida karriärmöjligheter. 

 


AKTUELLT - Hur kan man jobba aktivt med SYV för nyanlända?

Åsa Sundelin, programansvarig för SYV-programmet, har skrivit sin avhandling om studie- och yrkesvägledande samtal med unga i migration: "Att skapa framtid", (2016). Här intervjuas hon på utbildningsradion (UR), oktober 2018.

Åsa Sundelin, Institutionen för pedagogik och didaktik, Stockholms universitet

Prova-på-föreläsning

Se på en föreläsning med Fredrik Hertzberg, som är lärare på Studie- och yrkesvägledarprogrammet: Är det verkligen du själv som väljer vad du ska bli, (från Öppet hus, vid Stockholms universitet, 2015). 

Intervjuer med lärare på programmet

Läs intervjun med Christer Langström Karriärvägledning handlar om att hjälpa människor att lära om sig själva . Där berättar han om sin avhandling som heter "Lärande i professionellt samtalsstöd: Villkor för vuxna arbetssökandes karriärprocesser", (2017).

Läs också intervjun med Åsa Sundelin som har skrivit en avhandling om studie- och yrkesvägledande samtal med unga i migration: Att skapa framtid, (2016).

Fotograf: Eva Dalin
Foto: Eva Dalin

Mer om programmet

Programmet ges på helfart och du kan välja mellan att läsa programmet på campus eller på distans.

Studera på campus

Du studerar på helfart, med föreläsningar, seminarier, fältstudier och metodövningar i grupp. Under hela utbildningstiden tillhör du en basgrupp där bl.a. gemensamma grupparbetsuppgifter ingår. Redovisning sker både skriftligt och muntligt.

Studera på distans

Det innebär att du studerar på helfart, som ovan, men att största delen av dina studier sker på distans. Under läsåret anordnas 6-8 obligatoriska veckor på campus och under dessa veckor introduceras och avslutas studiemomenten. Under de campusförlagda träffarna sker till exempel föreläsningar, metodövningar och redovisningar. Mellan campusträffarna genomförs studieuppgifter individuellt, i par eller tillsammans med basgruppen. Kommunikation med lärare och kurskamrater sker via lärplattformen Mondo.

Examen

Studie- och yrkesvägledarutbildningen leder till en yrkesexamen. 

Ansökan

Programmet startar på höstterminen varje år. Du söker på antagning.se

Särskild behörighet

Samhällskunskap A eller Samhällskunskap 1b alt 1a1+1a2. (Områdesbehörighet 6 eller A6 med undantag för Engelska B eller Engelska 6).