Masterprogrammet i pedagogik med internationell och jämförande inriktning behandlar de ökade behov och utmaningar som global utbildning står inför utifrån ett brett perspektiv med fokus på följande områden: ett internationellt och jämförande perspektiv, vetenskapsteori, utbildningsplanering, utbildning och utveckling, utbildning och globalisering samt pedagogiska forskningsmetoder. Inom programmets ram skriver studenterna en masteruppsats.

Programmets övergripande mål är att studenterna tillgodogör sig och utökar sina kunskaper och analytiska förmågor kring utbildningspolicy, planering, organisation, reformer och utvärdering i ett internationellt, globalt och jämförande perspektiv som inkluderar ämnesövergripande- och kulturöverskridandeperspektiv samt ett utvecklingsperspektiv. Programmet ges på engelska och omfattar 120 högskolepoäng (120 ECTS) som ges över fyra terminer.

Kurser i programmet från HT 2019

Termin 1 Internationell och jämförande pedagogik (PEA461), 15 hp
Vetenskapsteori (PEA462), 7.5 hp
Utbildningsplanering i teori och praktik (PEA463), 7.5 hp
Termin 2 Utbildning och utveckling (PEA466), 7.5 hp
Globalisering och utbildning (PEA465), 7.5 hp
Introduktion till pedagogiska forskningsmetoder (PEA464), 15 hp
Termin 3

Valbara kurser period A (HT20):
Mänskliga Rättigheter och Utbildning (PEA470), 7.5 hp
Utbildning för hållbar utveckling (PEA473), 7.5 hp

Valbara kurser period B (HT20):
Språk och utbildning i ett internationellt perspektiv (PEA472), 7.5hp
Utbildningsorganisation och ledarskap (PEA474), 7.5 hp

Period C: 
Fördjupad metodkurs (PEA467), 7.5 hp

Period D:
Speciallitteratur (PEA468), 7.5 hp

Termin 4 Examensarbete i pedagogik för masterexamen med internationell och jämförande inriktning (PEA475), 30 hp

 

Särskild behörighet

Examen i ett samhällsvetenskapligt eller humanistiskt ämne eller lärarexamen om minst 180 högskolepoäng samt Engelska 6 eller motsvarande.

Ansökan

Ansökan och utbildningsplan

Urval

Motivationsbrev och hur relevanta de tidigare studierna är i relation till den sökta utbildningen. Läs mer

Examen

Programmet leder till filosofie masterexamen. Huvudområde för examen är pedagogik. Inriktning är internationell och jämförande pedagogik.