I kursen studeras olika teorier inom området internationell utveckling. Kursen behandlar utbildning och utveckling utifrån koloniala och neokoloniala förhållanden. Internationella jämförelser granskas genom postkoloniala teorier på länders utveckling med särskilt fokus på feministiska perspektiv. Vidare behandlas utvecklingsteorier om mänskligt kapital samt om mänskliga förmågor i relation till utbildningens roll för ekonomisk, social samt hållbar utveckling.

Ansökan och
Kursplan

Ansökan
Kursplan, gäller från HT19

Kursen ges VT, Period A (100%), dag
Studiehandledning Studiehandledning VT20 (202 Kb)
Litteraturlista Litteraturlista VT20 (73 Kb)
Schema Schema VT20
Undervisningsspråk   Engelska
Behörighet Kandidatexamen i ett samhällsvetenskapligt ämne eller lärarexamen om minst 180 högskolepoäng eller motsvarande, samt Engelska B eller motsvarande.
Kursansvarig Rebecca Adami
Kursadministratör

Emma West