Kursen presenterar pedagogisk forskning ur ett internationellt och jämförande perspektiv innehållande forskningsstrategier och design, grunderna för kvantitativ/kvalitativ forskning och blandade metoder samt metoder för insamling och analys av kvantitativa/kvalitativa data.
 
Ansökan och
Kursplan

Ansökan
Kursplan, gäller från HT19

Kursen ges VT, Period C+D (100%), dag
Studiehandledning Studiehandledning VT20 (823 Kb)
Litteraturlista Litteraturlista VT20
Schema Schema VT20
Undervisningsspråk   Engelska
Behörighet Kandidatexamen i ett samhällsvetenskapligt ämne eller lärarexamen om minst 180 högskolepoäng eller motsvarande, samt Engelska B eller motsvarande.
Kursansvariga

Ulf Fredriksson

Shu-Nu Chang Rundgren

Kursadministratör

Emma West