Programmet är en beteendevetenskaplig utbildning vars mål är att utveckla studenternas kompetens i kvalificerat arbete inom området personal, arbete och organisation. Programmet omfattar 180 hp och leder till en filosofie kandidat-examen med inriktning mot personal, arbete och organisation. Du läser 90 hp inom ett valt huvudämne (pedagogik, psykologi eller sociologi). Resterande kurser (90 hp) är inom ämnena företagsekonomi, juridik och sociologi.

Programmet ges i samarbete mellan Sociologiska institutionen, Institutionen för pedagogik och didaktik (programansvarig institution) och Psykologiska institutionen.

Läs mer om utbildningen på http://www.pao.su.se/.

Programmet har en ny utbildningsplan från HT20.

Terminsöversikt för PAO från HT20

År 1

Termin 1

Beteendevetenskaplig kurs, 60 hp

Termin 2

Beteendevetenskaplig kurs, 60 hp, forts

År 2

Termin 3

Introduktion till arbetsrätt och rättssystemet, 15 hp
Introduktion till ekonomi inom HR, 15 hp

Termin 4

HR i teori och praktik, 30 hp

År 3

Termin 5-6

Fördjupade studier i huvudområde innefattande examensarbete om 15 hp.

Pedagogik som huvudområde
Termin 5: Pedagogik II med inriktning mot personal, arbete och organisation (PEG210), 30 hp
Termin 6: Pedagogik III med inriktning mot personal, arbete och organisation (PEG310), 30 hp

Psykologi som huvudområde
Termin 5: Psykologi II med inriktning mot personal, arbete och organisation, 30 hp.
Termin 6: Psykologi III med inriktning mot personal, arbete och organisation, 30 hp.

Sociologi som huvudområde
Termin 5: Sociologi: Personal, arbete, organisation II, 30 hp.
Termin 6: Sociologi: Personal, arbete, organisation III, 30 hp

 

Ansökan

Programmet har en ny utbildningsplan från HT20.
Ansökan och utbildningsplan

Examen

Programmet leder fram till filosofie kandidatexamen. Huvudområdet för examen är pedagogik, psykologi
eller sociologi beroende på val inom programmet. Inriktning är personal, arbete och organisation.

Kontakt

Programansvariga vid Institutionen för pedagogik och didaktik:

Ulrika Bennerstedt, e-post: ulrika.bennerstedt@edu.su.se
Camilla Thunborg, e-post: camilla.thunborg@edu.su.se

 

________________________________________

Personalvetenskaplig integration med praktik, 15 hp

Kursen kan vara intressant för dig som inom kort har en filosofie kandidat-examen med PAO-inriktning. Syftet med kursen är att ge tillfälle att tillämpa de kunskaper du skaffat sig under grundutbildningen med en praktikperiod på 50 arbetsdagar på heltid.
Personalvetenskaplig integration i pedagogik med praktik, 15 hp