Programmet är en beteendevetenskaplig utbildning vars mål är att utveckla studenternas kompetens i kvalificerat arbete inom området personal, arbete och organisation. Programmet omfattar 180 hp och leder till en filosofie kandidat-examen med inriktning mot personal, arbete och organisation. Du läser 90 hp inom ett valt huvudämne (pedagogik, psykologi eller sociologi). Resterande kurser (90 hp) är inom ämnena företagsekonomi, juridik och sociologi.

Programmet ges i samarbete mellan Sociologiska institutionen, Institutionen för pedagogik och didaktik (programansvarig institution) och Psykologiska institutionen.

Läs mer om utbildningen på http://www.pao.su.se/.

 

Terminsöversikt för PAO

Termin 1 och 2: Beteendevetenskaplig kurs - PAO, 60 hp.
Inom denna kurs läser du 15 hp (7,5 +7,5 hp) pedagogik på Institutionen för pedagogik och didaktik (se nedan)

Termin 3: Personalvetenskap, 30 hp.

Termin 4: Juridik med arbetsrätt, 15 hp och Personalarbete, 15hp.

Termin 5: 30 hp i valt huvudämne, (för pedagogik, se info nedan)

Termin 6: 30 hp i valt huvudämne, 30 hp, (för pedagogik, se info nedan)

 

Pedagogikkurser inom PAO

Här presenteras de kurser i pedagogik som ingår i PAO samt inom vilken termin de ges.

Termin 1 - 2 - inom Beteendevetenskaplig kurs:
Organisationspedagogik – en introduktion, 15 hp

Termin 5
Pedagogik II med inriktning mot personal, arbete och organisation (PEG210), 30 hp

Termin 6
Pedagogik III med inriktning mot personal, arbete och organisation (PEG310), 30 hp

 

Ansökan

Programmet har en ny utbildningsplan från HT20.
Ansökan och utbildningsplan
 

Kontakt

Programansvariga vid Institutionen för pedagogik och didaktik:

Ulrika Bennerstedt, e-post: ulrika.bennerstedt@edu.su.se
Camilla Thunborg, e-post: camilla.thunborg@edu.su.se

 

________________________________________

Personalvetenskaplig integration med praktik, 15 hp

Kursen kan vara intressant för dig som inom kort har en filosofie kandidat-examen med PAO-inriktning. Syftet med kursen är att ge tillfälle att tillämpa de kunskaper du skaffat sig under grundutbildningen med en praktikperiod på 50 arbetsdagar på heltid.
Personalvetenskaplig integration i pedagogik med praktik, 15 hp