Simon Engström Fredriksson
Simon Engström Fredriksson

Var har du jobbat innan du började på programmet?

- Jag har jobbat inom skolans värld i åtta år som fritidspedagog på en skola i Täby. Sen har jag också jobbat lite grann på gym som träningsinstruktör. Under studierna kommer jag arbeta som personlig assistent.

Vad vill du göra efter utbildningen?

- Jag är intresserad av att arbeta som hälsoutvecklare, antingen i offentlig sektor eller privat, och leda olika typer av hälsoinsatser som gör att människor mår bra. Från mitt tidigare jobb har jag sett ett stort behov inom skola och omsorg där personalen ofta har en hög arbetsbelastning. Jag har också ett intresse för psykisk ohälsa bland unga människor.

Vilken typ av insatser tror du skulle behövas för personalen i skolan och omsorg?

- Det är svårt att svara på här och nu. Men det borde finnas möjlighet för personal att få tillgång till stöd exempelvis i form av samtal och stresshantering, och att få metoder att hantera och förebygga utbrändhet, som är vanligt i skolans värld. 

Vad har du för förväntningar på utbildningen?

- Jag förväntar mig att få en bred kunskap i båda huvudämnena. Det som jag tycker ska bli kul är att få mer forskningsbaserade kunskaper kring vad som påverkar människors psykiska och fysiska mående. 

Simon Engström Fredriksson, Täby, 2019.