Program

Foto: Niklas Björling

Studie- och yrkesvägledarprogrammet, 180 hp

Världen förändras i en allt snabbare takt och kraven ökar på den enskilde individen att välja och förhålla sig till såväl utbildning som arbetsmarknad. Att välja karriär har blivit ett begrepp i vår del av världen och kräver för individen att dels utveckla en god självkännedom, dels känna till och kunna orientera sig bland olika alternativ inom utbildning och arbetsliv. Kunskapen om detta är utgångspunkten för studie- och yrkesvägledarprogrammet.

yrk

Yrkeslärarprogrammet, 90 hp

Utbildningen till yrkeslärare vänder sig till dig som redan har ämneskunskaper och arbetserfarenhet och vill utbilda gymnasieelever inom ditt yrkesfält. Utbildningen förutsätter därför att du har kunskaper i form av arbetslivserfarenhet och/eller relevant eftergymnasial utbildning i de yrkesämnen som du vill bli behörig lärare i.

Kandidatprogram i pedagogik och folkhälsa

Kandidatprogram i pedagogik och folkhälsovetenskap, 180 hp

Kandidatprogrammet i pedagogik och folkhälsovetenskap passar dig som har ett stort intresse för människors hälsa och ohälsa, både ur ett individuellt och ur ett samhälleligt perspektiv. Programmet ger kunskap och kompetens som förbereder för att arbeta strategiskt, pedagogiskt och praktiskt med folkhälsofrågor. Kombinationen pedagogik och folkhälsovetenskap ger en bred ingång till framtida arbetsliv.

Foto: Niklas

Masterprogram i pedagogik, 120 hp

En masterexamen i pedagogik ger dig behörighet för forskarstudier samt en vetenskaplig grund för kvalificerade arbetsuppgifter inom olika samhällssektorer där information, kommunikation, styrning och lärande fokuseras. Utbildningen tränar förmågan till analys, kritisk bedömning samt att använda olika forskningsmetoder och att producera och värdera vetenskapliga texter.

Students in the Master's programme

Masterprogram i pedagogik med internationell och jämförande inriktning, 120 hp (startar H2019)

Master's Programme in Education with International and Comparative specialisation, 120 ECTS

STUDENTKONTAKT

Studieinformation
E-post: studieinfo.edu@su.se

Utbildningsadministration
Utbildningsadministratörer vid institutionen

Studievägledning
Studievägledare vid institutionen

Studierektorer/programansvariga
Studierektorer/programansvariga

Koordinator för utbytesstudier
E-post: international@edu.su.se