Program

Foto: Eva Dalin

Studie- och yrkesvägledarprogrammet, 180 hp

Bachelor of Arts in Study and Career Guidance, 180 ECTS

yrk

Yrkeslärarprogrammet, 90 hp

Utbildningen till yrkeslärare vänder sig till dig som redan har ämneskunskaper och arbetserfarenhet och vill utbilda gymnasieelever inom ditt yrkesfält. Utbildningen förutsätter därför att du har kunskaper i form av arbetslivserfarenhet och/eller relevant eftergymnasial utbildning i de yrkesämnen som du vill bli behörig lärare i.

Pedagogik

Masterprogram i pedagogik, 120 hp

Master´s Programme in Education, 120 hp

Learn

Masterprogram i didaktik, 120 hp

Master Programme in Didactic Science, 120 ECTS