I kursen studeras teoretiska perspektiv och metoder med relevans för studier av didaktiska situationer och verksamheter. Vidare behandlas datainsamlingsmetoder såsom observationer och olika former av intervjuer samt textstudier. Särskild vikt läggs vid hur man formulerar forskningsfrågor som är koherenta med valet av metod och perspektiv. Därutöver behandlas skrivprocessen i den vetenskapliga genren.

I kursen problematiseras olika synsätt på vetenskap, vardagliga påståenden och idén om sanning”. Vidare diskuteras vilka anspråk på ny kunskap som ställs i undersökningssyfte samt att relatera dessa till de slutsatser som är möjliga att dra av de data man samlat in (eller planerar samla in).

Kursen bedrivs på 50% på distans vilket motsvarar i genomsnitt ca 20 timmars studietide per vecka. Kursen ställer höga krav på självständigt ansvar för studierna. Dokument, uppgifter och inlämning av uppgifter görs på kursplattformen Athena.

Kursperiod
20 januari – 22 mars 2020.

Kursen ges på halvfart (på distans) vilket motsvarar 20 timmars studier per vecka. Kursstart är måndagen den 20 januari 2020 på distans. Då ska du ladda ner mallen som du ska skriva dina uppgifter i, gå igenom kursuppgifterna och de olika resurser som finns på Athena. Bland resurserna finns länkar till föreläsningar m m. Du ska också orientera dig i kurslitteraturen samt börja läsa de delar som rör uppgift 1.

Inlämning av kursuppgifter
Uppgift 1: söndag 2 februari kl 23:59
Uppgift 2: söndag 16 februari kl 23:59
Uppgift 3: söndag 1 mars kl 23:59
Uppgift 4: söndag 22 mars kl 23:59

Kursen ges:

HT/VT (50%, distans)

Webbregistrering:

VT20: 7/1 - 14/1

Behörighet:

Grundläggande behörighet samt antagning till VAL-projektet

Kursdokument

Litteraturlista VT20 / Välkomstbrev VT20

Schema Kurstillfällen VT20

Kursansvarig:

Ann Kylén

Kursadministratör:

Stephanie Lisak

 

  • Omexamination: 26 april 2020

Anmäl dig till omexamination i god tid genom att maila utbildningsadministratören: stephanie.lisak@edu.su.se

Kontakt: Om du har frågor om kursens innehåll kontakta kursansvarig.

Om du har studieadministrativa frågor som rör t ex antagning, registrering, betygsrapportering m.m. kontakta kursadministratör.