Kursen ges inte längre. Här följer information om hur du omexamineras på kursen.

Kursplan UCA21K
Kursperiod och schema Kursen gavs sista gången V17.
Kursansvarig Eva-Maria Ahlquist
Kursadministration Susanne Wickman
Omexamination

Vill du göra omexamination skickar du anmälan med namn, personnummer och universitetskontonamn till kursadministratören.