Kursen ges inte längre. Här följer information om hur du omexamineras på kursen.

Kursplan UCG11K
Kursperiod och schema Kursen gavs sista gången H16.
Kursen är ersatt av delkursen Utbildningens historia och skolans plats i samhället, KPU inom kursen Skolan i samhället.
Kursansvarig Daniel Lövheim
Kursadministration Erik Dahl
Omexamination

Kontakta kursadministratören för information om nästa omexaminationsdatum.

Vill du göra omexamination skickar du anmälan med namn, personnummer och universitetskontonamn till kursadministratören senast en vecka innan omexaminationen. Du läggs då in på en mondosajt som öppnas några dagar innan omexaminationen.