FÖR GRUNDLÄRARE

Kursen behandlar olika teoretiska perspektiv på individens lärande och utveckling samt design av lärandemiljöer. Du får också utifrån olika teorier argumentera för vad som hindrar och möjliggör lärande i en konkret undervisningssituation.

Observera att gruppbyte ej tillåts pga administrativa skäl.

Det är obligatorisk närvaro vid det första seminarietillfället.

Behörighet Antagen till grundlärarprogrammet
Kursplan DIG01K
Kursperiod och schema

 Schema 24/3 - 1/5 2020

Studiehandledning / litteraturlista Studiehandledningen / Litteraturlista
   
Webbregistrering

Till och med 2020-01-13

 -på minastudier.su.se

eller kontakta kursansvarig
Vid omregistrering, kontakta kursadministratören.

Kursansvarig

Ann Kylén för fritidshem

Kursadministration Susanne Wickman
Omexamination

Se studiehandledning

                                   Kursutvärdering