Delkursen behandlar det svenska skolväsendets historia och ger sociologiska perspektiv på relationen mellan utbildning och samhälle. Den tar upp hur utbildningshistorien påverkats av samhällsförändringar och ideologiska strider, men också av den föränderliga synen på kunskap, elever och lärarprofessionen. Skolans betydelse för att under olika perioder såväl återskapa som minska sociala ojämlikheter belyses, framförallt i relation till klass, genus och etnicitet. Dessutom behandlas skolan som en politiskt styrd organisation. Olika politiska styrmodeller presenteras och deras betydelse för den pedagogiska praktiken diskuteras. I temat utvärdering behandlas såväl utvärdering i som av skolverksamhet. Därvid läggs tonvikt bland annat på utvärdering som styrning och som uppföljning av pedagogisk verksamhet. Såväl utvärderingsmodeller som bakomliggande förutsättningar och antaganden behandlas och diskuteras. Dessutom behandlas internationella och nationella utvärderingar och jämförelser.

Helkurshemsida

HVKS01 - humaniora och samhällsvetenskap (HSD)
HVKS02 - ett humanistiskt eller samhällsvetenskapligt ämne och ett språkämne - (HSD)
UM7111 - matematik, naturvetenskap och teknik (MND)
USU1HK - ett språk samt humaniora och samhällsvetenskap (ISD)
USU1SK - ett och två språk (ISD)

Kursplaner

HVKS01
HVKS02
UM7111
USU1HK
USU1SK

Delkursperiod och schema

Period: Endast hösttermin

HT 2019
KPU/Ämneslärare Ma/Nv 3/10 - 23/10

Litteraturlista Kurslitteratur HT19
Studiehandledning

Studiemanual KPU NV Utb hist HT19

Webbregistrering Se helkurshemsida
Delkursansvarig Daniel Lövheim
Delkursadministration Stephanie Lisak
Omexamination

4 -11 mars 2020 (inlämning senast kl 18:00)

Vill du göra om-examination skickar du anmälan med namn, personnummer och universitetskontonamn till kursadministrationen senast en vecka innan om-examinationen. Du läggs då in på mondosajten "Omexam Utb. historia KPU & Ämnes NV".