Delkurs till Skolan i samhället, 22,5 hp för Ämneslärare HV (UCG33K/UCG34K).

Delkursen behandlar det svenska skolväsendets historia och ger sociologiska perspektiv på relationen mellan utbildning och samhälle. Den tar upp hur utbildningshistorien påverkats av samhällsförändringar och ideologiska strider, men också av den föränderliga synen på kunskap, elever och lärarprofessionen. Skolans betydelse för att under olika perioder såväl återskapa som minska sociala ojämlikheter belyses, framför allt i relation till klass, genus och etnicitet. Dessutom behandlas skolan som en politiskt styrd organisation. Olika politiska styrmodeller presenteras och deras betydelse för den pedagogiska praktiken diskuteras.

I temat utvärdering behandlas såväl utvärdering i som av skolverksamhet. Därvid läggs tonvikt bland annat på utvärdering som styrning och som uppföljning av pedagogisk verksamhet. Såväl utvärderingsmodeller som bakomliggande förutsättningar och antaganden behandlas och diskuteras. Dessutom behandlas internationella och nationella utvärderingar och jämförelser.

Helkurshemsida UCG33K/UCG34K
Delkursperiod och schema

HT19: 12/9 - 8/10

Studenterna tilldelas grupp av delkursadministratören

Studiehandledning

Studiehandledning VT20 (534 Kb)

Webbregistrering Se helkurshemsida
Delkursansvarig Daniel Lövheim
Delkursadministration Marcus Bigert


Omexamination

25/11 - 2/12 2019 kl. 23:59

Vill du göra om-examination skickar du anmälan med namn, personnummer och universitetskontonummer till ansvarig kursadministratör senast en vecka innan om-examinationen. Du läggs då in på Mondosajten "Omexam Utb. historia Ämnes HV".