Delkurs till Skolan i samhället (UCG32K) för Grundlärare F-3.

Delkursen behandlar det svenska skolväsendets historia och ger sociologiska perspektiv på relationen mellan utbildning och samhälle. Den tar upp hur utbildningshistorien påverkats av samhällsförändringar och ideologiska strider, men också av den föränderliga synen på kunskap, elever och lärarprofessionen. Skolans betydelse för att under olika perioder såväl återskapa som minska sociala ojämlikheter belyses, framförallt i relation till klass, genus och etnicitet. Dessutom behandlas skolan som en politiskt styrd organisation. Olika politiska styrmodeller presenteras och deras betydelse för den pedagogiska praktiken diskuteras. I temat utvärdering behandlas såväl utvärdering i som av skolverksamhet. Därvid läggs tonvikt bland annat på utvärdering som styrning och som uppföljning av pedagogisk verksamhet. Såväl utvärderingsmodeller som bakomliggande förutsättningar och antaganden behandlas och diskuteras. Dessutom behandlas internationella och nationella utvärderingar och jämförelser.

Helkurshemsida UCG32K
Delkursperiod och schema

HT 2019

Grundlärare F-3 14/11 - 10/12

Studiehandledning  Litteraturlista Litteraturlista HT19
Studiemanual HT19 (261 Kb)
Webbregistrering

se helkurshemsidan

Delkursansvarig David Thorsén
Delkursadministration Marcus Bigert
Omexamination

10 december kl 18.00 2019 

Vill du göra omexamination skickar du anmälan med namn, personnummer och universitetskontonamn till kursadministratöreren senast en vecka innan omexaminationen. Du läggs då in på en mondosajt.