Kursen Skolan i samhället omfattar flera delkurser. Dessa orienterar sig mot olika kunskapsområden, men bärs upp av gemensamma frågor för lärarprofessionen. Det övergripande syftet med kursen är trefaldigt, att lyfta fram skolan som en institution för kunskapsutveckling, undervisning och lärande, att visa hur skolan kan förstås i relation till det omgivande samhället, och att diskutera hur de uttalade intentionerna att skapa en skola för ett demokratiskt samhälle har präglat såväl skolans styrning som skolans praktik.

Vidare introduceras vetenskapliga förhållningssätt och akademiska och didaktiska perspektiv på kunskap, samt skolans krav på pluralism, allsidighet och saklighet. Dessutom behandlas vetenskaplig argumentation och kritiskt hanterande av källor med en didaktisk utgångspunkt.

Behörighet De särskilda behörighetskraven anges i kursplanen: Ämneslärarprogram med historia, religionskunskap, samhällskunskap eller geografi som förstaämne (UCG33K); språk som förstaämne (UCG34K). 
Kursplan UCG33K, UCG34K
Delkurser

Kursen har fem delkurser med egna delkurshemsidor och delkursansvariga:

1. Juridik och etik i skolans värld:
    Historia och religion
    Språk
    Samhällskunskap och geografi
2. Utbildningens historia och skolans plats i samhället
3. Framträdande och retorik
4. Kunskap och vetenskap
5. Ämnesdidaktik:
  Historia, religionskunskap, samhällskunskap eller geografi som förstaämne (UCG33K)
  Språk som förstaämne (UCG34K)

Kursperiod och schema

HT20: 31/8 - 17/1

Schemalänk HT20: TimeEdit

 

Tidigare schema VT20: 18/1 - 7/6

Tidigare schema HT19: 2/9 - 17/1

Studiehandledning

Studiehandledning UCG33K/UCG34K HT20

Litteraturlista  Se respektive delkurshemsida
Webbregistrering

HT20: 10/8 - 17/8

Kursansvarig David Thorsén
Kursadministration Lotta Engcrantz
Omexamination Se respektive delkurshemsida