Kursen, som är av introducerande karaktär, behandlar det svenska utbildningssystemets historia. Den tar upp hur utbildningshistorien påverkats av samhällsförändringar och ideologiska strider, men också av den föränderliga synen på kunskap, elever och lärarprofessionen under olika tidsperioder. Skolans betydelse för att under olika perioder såväl återskapa som minska sociala ojämlikheter belyses, framförallt i relation till klass och genus. Dessutom behandlas skolan som en politiskt styrd organisation, och dagens politiska styrmodeller, liksom dess konsekvenser för pedagogisk praktik, diskuteras.

Kursen är organiserad i fem teman:
Skolformernas historia
Barndomens historia
Utbildning, klass och genus
Professionshistoria
Styrning av skolan

Behörighet Antagen till grundlärarprogrammet fritidshem eller Ämneslärarprogrammet
Kursplan UCG01K
Kursperiod och schema


VT20: UCG01K Fritidshem 20/2 - 11/3

Litteraturlista Kurslitteratur VT20
Studiehandledning

Studiehandledning VT20

Webbregistrering VT20: 7/1 - 13/1
Kursansvarig

Monika Ringborg

Kursadministration

Stephanie Lisak

Omexamination

Onsdag 20 maj 2020

Vill du göra omexamination skickar du anmälan med namn, personnummer, kurskod, program och universitetskontonamn till utbildningsadministratöreren senast en vecka innan omexaminationen. Du läggs då in på en mondosajt som öppnas några dagar innan omexaminationen.