Antagna från och med hösten 2017

Skolan i samhället, 15 hp (UCG32K)

Eleven i skolan, 22,5 hp (UCG38K)

Undervisning och utveckling, 22,5 hp (ges första gången H20)

 

Antagna till och med våren 2017

Utbildningens historia och plats i samhället, 5 hp (UCG01K)

Teorier om lärande och individens utveckling, 7,5 hp (DIG01K)

Utvärdering och utvecklingsarbete i undervisning och skola, 4 hp (UCG20K)

 

Lektion i en 6:a