Kursen Eleven i skolan omfattar flera delkurser.

Behörighet Antagen till Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) eller Ämneslärarprogrammet i matematik, naturvetenskapliga ämnen och teknik.
Kursplan UCA40K
Delkurser

Kursen har tre delkurser med egna delkurshemsidor och delkursansvariga:

1. Teorier om lärande, 5 hp
2. Sociala relationer i skolan, 5 hp
3. Specialpedagogik, 5 hp

Kursperiod och schema

Schema Teorier om lärande 20/1 - 7/2 2020

Litteraturlista

Litteraturlista vt-20 ver 16/1

Studiehandledning

Studiehandledning VT-20 

 

Webbregistrering

7/1 - 14/1 2020

Kursansvarig

Jonas Von Reybekiel Trostek

Kursadministration Susanne Wickman
Omexamination Se respektive delkurshemsida.