Kursen Eleven i skolan omfattar flera delkurser.

Behörighet Antagen till Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) eller Ämneslärarprogrammet i matematik, naturvetenskapliga ämnen och teknik.
Kursplan UCA40K
Delkurser

Kursen har tre delkurser med egna delkurshemsidor och delkursansvariga:

1. Teorier om lärande, 5 hp
2. Sociala relationer i skolan, 5 hp
3. Specialpedagogik, 5 hp

Kursperiod och schema

VT 2019

KPU/Ämneslärare Ma/Nv 21/1-25/3

Litteraturlista

Litteraturlista VT-2019 för delkurs Teorier om lärande

Studieinformation Studiehandledning version 19-02-15
Webbregistrering

2019-01-07 - 2019-01-14

Kursansvarig

Jonas Von Reybekiel Trostek

Kursadministration Susanne Wickman
Omexamination Se respektive delkurshemsida.