Kursen behandlar historiska och internationella perspektiv på bedömning och betygsättning samt olika bedömningstraditioner inom olika kunskapsområden och skolformer. Vidare behandlas redskap för utvärdering och utveckling av pedagogiska verksamheter. Kursen erbjuder dig möjligheter att fördjupa dina didaktiska kunskaper i att analysera, dokumentera och värdera elevers lärande och utveckling i förhållande till skolans mål. Du får lära dig mer om relationer mellan styrdokument, system för bedömning av kunskapsutveckling och regelverk för betygsättning.
Behörighet Antagen till lärarprogrammen FLÄRP, BLÄRP, LÄRAA eller LÄRAB samt
120 godkända högskolepoäng om inriktningen omfattar 210-240 hp.
180 godkända högskolepoäng om inriktningen omfattar 270-330 hp.
Anmälan Stephanie Lisak
Kursplan UDA15L
Kursperiod och schema

VT20: Terminsdel C & D, 50%. Samläser med VAL/ULV

Litteraturlista

Studiehandledning 

Litteraturlista VT20

Studiehandledning VT20

Webbregistrering

VT20: 7/1 - 3/3

Kursansvarig

Eva Insulander

Kursadministration Stephanie Lisak
Omexamination

Vill du göra omexamination skickar du anmälan med namn, personnummer och universitetskontonamn till kursadministratören senast två veckor innan omexaminationen. Du läggs då in på en Athenasajt som öppnas några dagar innan omexaminationen.

Studenter som läste kursen VT18 och tidigare examineras enligt uppgiften och litteraturlistan som gäller för HT19.