Kursen behandlar olika ansatser för utvärdering i och av skolverksamhet, och verksamhetsutveckling i skolan. Kursen bygger på följande teman:
- perspektiv på och metoder för utvecklings- och kvalitetsarbete i skolan med utgångspunkt i uppdrag och ansvarsförståelse,
- olika didaktiska modeller för kunskapsutveckling inom området, såsom exempelvis Learning study, formativ utvärdering, kollegial utvärdering samt
- internationella och nationella utvärderingar av skolverksamhet.

Behörighet Antagen till ämneslärarprogrammet.
Kursplan UCA22K
Kursperiod och schema

HT-19

19/12 - 17/1 2020

Litteraturlista

Finns i studiehandledningen

Studiehandledning Studiehandledning HT-19
Webbregistrering

 

2019-08-02 - 2019-12-17

Kursansvarig

Per Gynther
Eva-Maria Ahlquist

Kursadministration Susanne Wickman
Omexamination

Vill du göra omexamination skickar du anmälan med namn, personnummer och universitetskontonamn till kursadministratören senast 10 dagar innan omexaminationen.