Den utbildningsvetenskapliga kärnan (UVK)

Den utbildningsvetenskapliga kärnan (UVK) är en obligatoriskt del i  lärarprogrammen för studenter antagna från och med 2011. Inom varje lärarprogram finns det utbildningsvetenskapliga kurser om totalt 60 hp som ska ge dig som blivande lärare kompetens inom sju områden:

  • Bedömning och betygsättning
  • Läroplansteori och didaktik
  • Skolväsendets historia, organisation och villkor, samt demokratins grunder
  • Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap
  • Utveckling, lärande och specialpedagogik
  • Utvärdering och utvecklingsarbete
  • Vetenskapsteori och forskningsmetodik

 

Kurser inom lärarprogrammen