Kursen behandlar olika ansatser för utvärdering i och av skolverksamhet, och verksamhetsutveckling i skolan. Kursen bygger på följande teman:
- perspektiv på och metoder för utvecklings- och kvalitetsarbete i skolan med utgångspunkt i uppdrag och ansvarsförståelse,
- olika didaktiska modeller för kunskapsutveckling inom området, såsom exempelvis Learning study, formativ utvärdering, kollegial utvärdering samt
- internationella och nationella utvärderingar av skolverksamhet.

Behörighet Antagen till ämneslärarprogrammet.
Kursplan UCA22K
Kursperiod och schema

VT20

20/5 - 6/5

Litteraturlista

Finns i studiehandledningen

Studiehandledning Studiehandledning VT20
Webbregistrering

Öppen t o m 18/5

 

Kursansvarig

Per Gynther
Eva-Maria Ahlquist

Kursadministration Susanne Wickman
Omexamination

Vill du göra omexamination skickar du anmälan med namn, personnummer och universitetskontonamn till kursadministratören senast 10 dagar innan omexaminationen.

Omexaminationsdatum 15 mars, 30 april och 14 juni