FÖR ÄMNESLÄRARE

Kursen behandlar olika teoretiska perspektiv på individens lärande och utveckling samt design av lärandemiljöer. Du får också utifrån olika teorier argumentera för vad som hindrar och möjliggör lärande i en konkret undervisningssituation.

Om du inte kan närvara vid första tillfället är det viktigt att du kontaktar din grupplärare (grupplärare står i schemat) och meddelar frånvaron.

Observera att gruppbyte ej tillåts pga administrativa skäl.

Det är obligatorisk närvaro på ditt första seminarium.

Behörighet Antagen till ämneslärarprogrammet
Kursplan DIG01K
Kursperiod och schema

HT 2017

Ämneslärare 18/10-16/11

Studiehandledning Studiehandledning Ht-17
Llitteraturlista Litteraturlista H17
Webbregistrering 2016-12-29 - 2017-03-03 på minastudier.su.se
Vid omregistrering, kontakta kursadministratören.
Kursansvarig Maria Calissendorff
Kursadministration Susanne Wickman
Omexamination

Vill du göra omexamination skickar du anmälan med namn, personnummer och universitetskontonamn till kursadministratören senast en vecka innan omexaminationen.