15 mars öppnar anmälan till höstens kurser och program. Anmälan gör du på antagning.se.

Program och kurser med start HT2018

Grundnivå

Vi ger flera program i samarbete med andra institutioner:

Avancerad nivå

Fristående kurser - Grundnivå

Fristående kurser - Avancerad nivå

Se institutionens hela kurs- och programutbud på grund- och avancerad nivå.

Kurssidor

Alla kurser vid Institutionen för pedagogik och didaktik har en egen kurssida där du hittar viktig information om kursen. På kurssidan hittar du bland annat kursbeskrivning, information om kursstart, studiehandledning samt kontaktpersoner för kursen. Kurssidor vid Institutionen för pedagogik och didaktik.