I kursen fördjupas och vidgas kunskaperna om olika handlingsalternativ för att hantera konflikter i yrkeslivet. De frågor som behandlas utgår från aktuell nationell och internationell forskning inom området och analyseras utifrån förhållandet mellan individ, grupp, organisation och samhälle. Kursen ger även fördjupad förståelse av och kunskap om faktorer som har betydelse för att förebygga och hantera konflikter.

Kurstillfällen

HT2019
VT2020

Kursperiod

HT19 - Vecka 45 - 3    
VT20 - Vecka 4 - 13

Studieform 50%, Dag, Distans via Internet
Ansökan och kursplan Ansökan och kursplan
Särskild behörighet

Examen om 180 högskolepoäng innefattande ett examensarbete om 15 högskolepoäng.
Svenska B/Svenska som andra språk B.

Kursdokument

Studiehandledning HT19 (1003 Kb)

Kurslitteratur HT19 (553 Kb)

Litteraturlista VT20 (553 Kb)

Studiehandledning VT20 (977 Kb)

Webbregistrering

Du som antas till kursen VT20 måste webbregistrera dig för att behålla din plats.
Datum för webregistrering är 7 - 14 januari 2020

Reservantagning

 

Kursansvarig Ruhi Tyson
Kursadministration Marcus Bigert