OBS! Denna kurs är på grundnivå, en liknande ges även på avancerad nivå:

Att hantera konflikter i arbetslivet - utmaningar och strategier.

I kursen introduceras och diskuteras olika dimensioner av konflikthantering på individ-, grupp- och organisationsnivå. Konflikters förlopp i olika organisationer behandlas. Kursen tar upp gruppdynamiska såväl som individuella aspekter som exempelvis rolltagande, makt, kön och etnicitet. Olika strategier för konflikthantering jämförs och diskuteras från ett pedagogiskt perspektiv.

Kursen ges på halvfart på distans från och med HT20.

Kurstillfälle HT20| VT21
Kursperiod Vecka 36 - 45 | Vecka 3 - 12

Studieform HT20

50%, distans

Behörighet

Grundläggande behörighet

Studiehandledning

Litteraturlista

Studiehandledning HT20

Litteraturlista HT20

Webbregistrering

Information inför VT21 kommer senare.

Reservantagning

Information inför VT21 kommer senare.

Kursansvarig lärare

Lazaro Moreno Herrera

Utbildningsadministration Marie Beckeman