OBS! Denna kurs är på grundnivå, en liknande ges även på avancerad nivå:

Att hantera konflikter i arbetslivet - utmaningar och strategier.

I kursen introduceras och diskuteras olika dimensioner av konflikthantering på individ-, grupp- och organisationsnivå. Konflikters förlopp i olika organisationer behandlas. Kursen tar upp gruppdynamiska såväl som individuella aspekter som exempelvis rolltagande, makt, kön och etnicitet. Olika strategier för konflikthantering jämförs och diskuteras från ett pedagogiskt perspektiv.

Kursen ges på halvfart på distans och på campus VT20.

Kursen ges på halvfart på distans HT20.

Kurstillfälle VT20 | HT20
Kursperiod Vecka 4 - 12 | Vecka 36 - 45

Studieform VT20

 

Studieform HT20

50%, distans

50% campus

50%, distans

Behörighet

Grundläggande behörighet

Ansökan VT20

 

Ansökan HT20

Ansökan och kursplan distans

Ansökan och kursplan campus

Ansökan och kursplan distans

Studiehandledning

 

Litteraturlista

Studiehandledning Distans VT20

Studiehandledning Campus VT20

Litteraturlista VT20

Schema campusförlagd kurs  Schema VT20
Webbregistrering Information kommer senare
Reservantagning Information kommer senare

Kursansvarig lärare distans

Kursansvarig lärare campus

Lazaro Moreno Herrera

Ulf Olsson

Utbildningsadministration Marie Beckeman