Kursen ger en introduktion till pedagogiska perspektiv på hälsa, vård och omsorg och hur pedagogiken som samhällsvetenskaplig disciplin kan bidra till kunskap om dessa områden. Under kursen presenteras teorier om lärande, kunskap och påverkansprocesser och hur dessa teorier tillämpas i forskning för att förstå ett brett spektrum av frågor som spänner från individens meningsskapande till samhälleliga villkor och förändringsprocesser som har betydelse för hälsa, vård och omsorg.

Kursen ges som fristående kurs på avancerad nivå och inom ramen för Masterprogrammet i pedagogik, studiegång mot Hälsa.

 

Kurstillfälle VT2020
Kursperiod Period 1
Studieform 50%, dag, campus
Ansökan och kursplan Ansökan och kursplan
Kursdokument

Studiehandledning VT20 (88 Kb)

Litteraturlista VT20 (66 Kb)

Schema VT20

 
Behörighet
Särskild behörighet
Examen om 180 högskolepoäng innefattande ett examensarbete om 15 högskolepoäng. Svenska B/Svenska som andraspråk B.
Webregistrering  
Reservantagning

 

Kursansvarig David Thorsén
Kursadministration Marcus Bigert