Kursen introducerar ett ledarskaps- och hälsoperspektiv på individers och gruppers förändring och behandlar teorier om kommunikation, grupprocesser och konflikter som verktyg för att analysera samspel inom olika verksamheter. Utöver föreläsningar och gruppdiskussioner genomförs praktiska samtalsövningar och gruppdynamiska övningar med utgångspunkt i ett salutogent perspektiv på hälsa.

Kursen läses på halvfart på distans med campusförlagda kursträffar. Observera att dessa inte är obligatoriska, kursen går att läsa helt på distans.

Kurstillfälle VT19 | HT19
Kursperiod Vecka 4 - 23 | 36 - 3
Studieform 50%, distans
Behörighet Grundläggande behörighet
Ansökan Ansökan och kursplan
Delkurser

Kommunikation 5 hp
Grupper och grupprocesser 5 hp
Ledarskap och hälsa 5 hp

Schema

Schema HT19

Studiehandledning

Litteraturlista

Studiehandledning HT19

Litteraturlista HT19

Webbregistrering Du som antas till kursen HT19 måste webbregistrera dig för att behålla din plats.
Datum för webregistrering är 9-21 augusti 2019
Reservantagning Reservantagning startar tidigast den 22 augusti 2019

Kursansvarig lärare

Ulf Olsson

Kursadministration Marie Beckeman