Kursen introducerar ett ledarskaps- och hälsoperspektiv på individers och gruppers förändring och behandlar teorier om kommunikation, grupprocesser och konflikter som verktyg för att analysera samspel inom olika verksamheter. Utöver föreläsningar och gruppdiskussioner genomförs praktiska samtalsövningar och gruppdynamiska övningar med utgångspunkt i ett salutogent perspektiv på hälsa.

Kursen läses på halvfart på distans med campusförlagda kursträffar. Observera att dessa inte är obligatoriska, kursen går att läsa helt på distans.

Kurstillfälle HT18 | VT19
Kursperiod Vecka 36 - 3 | 4 - 23
Studieform 50%, distans
Behörighet Grundläggande behörighet
Ansökan Ansökan och kursplan
Delkurser

Kommunikation 5 hp
Grupper och grupprocesser 5 hp
Ledarskap och hälsa 5 hp

Schema

Schema HT18

Schema VT19

Studiehandledning

Litteraturlista

Studiehandledning VT19
Webbregistrering Webregistreringen är öppen 7 - 14 januari 2019
Reservantagning Reservantagningen inför VT19 startar tidigast den 15 januari 2019

Kursansvarig lärare

Ulf Olsson

Kursadministration Marie Beckeman