Kursen introducerar ett ledarskaps- och hälsoperspektiv på individers och gruppers förändring och behandlar teorier om kommunikation, grupprocesser och konflikter som verktyg för att analysera samspel inom olika verksamheter. Utöver föreläsningar och gruppdiskussioner genomförs praktiska samtalsövningar och gruppdynamiska övningar med utgångspunkt i ett salutogent perspektiv på hälsa.

Kursen läses på halvfart på distans med campusförlagda kursträffar. Observera att dessa inte är obligatoriska, kursen går att läsa helt på distans.

Kurstillfälle VT20 | HT20
Kursperiod Vecka 4 - 23 | 36 - 2
Studieform 50%, distans
Behörighet Grundläggande behörighet
Ansökan Ansökan och kursplan
Delkurser

Kommunikation 5 hp
Grupper och grupprocesser 5 hp
Ledarskap och hälsa 5 hp

Schema

Schema VT20

Preliminärt schema HT20

Studiehandledning

Litteraturlista

Studiehandledning VT20

Litteraturlista VT20

Webbregistrering Information kommer senare
Reservantagning Information kommer senare

Kursansvarig lärare 

VT20: Robert Ohlsson, Christine Bendixen

Utbildningsadministration Marie Beckeman