Kursen introducerar ett ledarskaps- och hälsoperspektiv på individers och gruppers förändring och behandlar teorier om kommunikation, grupprocesser och konflikter som verktyg för att analysera samspel inom olika verksamheter. Utöver föreläsningar och gruppdiskussioner genomförs praktiska samtalsövningar och gruppdynamiska övningar med utgångspunkt i ett salutogent perspektiv på hälsa.

Kursen läses på halvfart på distans med campusförlagda kursträffar. Observera att dessa inte är obligatoriska, kursen går att läsa helt på distans.

Kurstillfälle HT20| VT21
Kursperiod Vecka 36 - 2 | 3 - 22
Studieform 50%, distans
Behörighet Grundläggande behörighet
Ansökan Ansökan och kursplan
Delkurser

Kommunikation 5 hp
Grupper och grupprocesser 5 hp
Ledarskap och hälsa 5 hp

Schema

Schema HT20

Studiehandledning

Litteraturlista

Studiehandledning HT20

Litteraturlista HT20

Webbregistrering

Information inför VT21 kommer senare

Reservantagning

Information inför VT21 kommer senare

Kursansvarig lärare 

HT20: Christine Bendixen och Helena Reierstam

Utbildningsadministration Marie Beckeman