Kursen ger fördjupning i hälsopedagogik samt fortsatt utveckling av ett vetenskapligt förhållningssätt genom en egen studie omfattande 15 hp. I anslutning till examensarbetet får du öva att formulera en egen forskningsfråga och problemställning och genomföra en forskningsorientering samt fördjupa dig i kunskaper om de teoretiska och metodologiska villkor som finns för pedagogisk forskning.

Kursen samläses med Pedagogik III (PEG320) på delkurs 1 och 2.

Kursen ges på helfart på campus.

Kurstillfälle VT2020
Kursperiod Vecka 4 - 23 |
Studieform 100%, campus
Behörighet Särskild behörighet. För tillträde till kursen krävs kunskaper motsvarande Hälsopedagogik II, 30 hp (UE4005/VPG07F).
Ansökan Ansökan och kursplan
   
Delkurs 1: Pedagogikens forskningsfält 5 hp
Delkurs 2: Vetenskaplig teori och metod III 10 hp
Delkurs 3: Examensarbete 15 hp
   
Schema

Schema VT20

Kursdokument Studiehandledning - Examensarbete VT20 (268 Kb)
Webbregistrering

VT20: 7 - 14 januari 2020 VT20: 7 - 14 januari 2020

Reservantagning  
Kursansvarig Marianne Teräs
Kursadministration Ian Henshaw