Kursen ger fördjupning i hälsopedagogik samt fortsatt utveckling av ett vetenskapligt förhållningssätt genom en egen studie omfattande 15 hp. I anslutning till examensarbetet får du öva att formulera en egen forskningsfråga och problemställning och genomföra en forskningsorientering samt fördjupa dig i kunskaper om de teoretiska och metodologiska villkor som finns för pedagogisk forskning.

Kursen ges på helfart på campus.

Kurstillfälle VT2020 & HT2019
Kursperiod Vecka 4 - 23 | 36 - 3
Studieform 100%, campus
Behörighet Särskild behörighet. För tillträde till kursen krävs kunskaper motsvarande Hälsopedagogik II, 30 hp (UE4005/VPG07F).
Ansökan Ansökan och kursplan
Delkurser

Pedagogikens forskningsfält 5 hp
Vetenskaplig teori och metod III 10 hp

Examensarbete 15 hp

Schema

Schema HT19

Kursdokument

Studiehandledning HT18 - Delkurs 1-2 med litteratur (500 Kb)
Studiehandledning HT19 - Delkurs 3: EXamensarbete (525 Kb)

Webbregistrering

 

Reservantagning

 

Kursansvarig Marianne Teräs
Kursadministration Ian Henshaw