Kursen ingår som delkurs inom Pedagogik II, 30 hp.

De studerande utvecklar kunskaper om vuxna individers lärandevillkor i olika miljöer, såväl i formella utbildningsinstitutioner som i arbetslivet och på fritiden. I studiet av olika utbildningsarenor aktualiseras lärar-/ledarskapets betydelse för skapandet av meningsfulla och effektiva lärmiljöer för vuxna deltagare.

Centrala begrepp från aktuella lärmiljöer introduceras och diskuteras på ett kritiskt sätt, t.ex., livslångt lärande, arbetsplatsbaserat lärande och yrkeskunnande, folkbildningsmässigt lärande, validering (värdering och bedömning) av kunskaper och kompetenser.

Delkursen examineras genom en avslutande individuell skriftlig examination i form av hemtentamen, där kursdeltagaren undersöker frågeställningar med anknytning till kursens innehåll. För mer ingående information avseende examinationsformer hänvisas till aktuell studiehandledning för delkursen.

Kursen ges VT | HT (dag, 100%)
Period D | Vecka 19 - 23 | Vecka 49 - 3
Kursansvarig lärare

Anna Nørholm Lundin

Studiehandledning

Litteraturlista

 

Litteraturlista VT20 (501 Kb)

Schema

Schema VT20

Kursadministration Ian Henshaw