Kursen ingår som delkurs inom Pedagogik II, 30 hp.
Delkursen syftar till att vidareutveckla studenternas kunskaper i vetenskapsteori och metodologiska förhållningssätt med fokus på datainsamlingstekniker. Under delkursen behandlas olika vetenskapsteoretiska begrepp och perspektiv samt hur de kommer till uttryck i forskning. Ett centralt innehåll är att formulera vetenskapliga frågeställningar och välja lämpliga tillvägagångssätt för att lösa en forskningsuppgift. Delkursen ger träning i att tillämpa datainsamlingstekniker och i viss mån bearbeta och analysera ett insamlat material.
Delkursen examineras genom en muntlig och skriftlig gruppuppgift och en individuell skriftlig examination. Betyg på delkursen baseras på den individuella skriftliga examinationen samt genomförda obligatoriska delar.

Kursen ges VT | HT (dag, 50%)
Period A och B | Vecka 4 - 12 | Vecka 36 - 44
Kursansvarig lärare Susanne Andersson
Studiehandledning
Litteraturlista

Studiehandledning VT20

Litteraturlista VT20 (656 Kb)

Schema

Schema VT20

Kursadministration

Ian Henshaw