I kursen presenteras olika metodansatser inom samhällsvetenskaplig forskning samt vanligt förekommande datainsamlingstekniker inom forskningsområdet. Kursen introducerar även grundläggande kunskaper i vetenskapsteori, forskningsprocessen och vetenskapligt förhållningssätt. Här behandlas även frågor om vilken typ av kunskap som är möjlig att nå med hjälp av olika metodansatser. Kursen ger träning i formulera forskningsfrågor samt att tillämpa kvantitativ ansats och kvantitativ analys genom att konstruera en enkät samt att bearbeta och analysera ett redan insamlat material.

Kurstillfälle    HT2019       | VT2020
Kursperiod Vecka 45 - 49 | vecka 13 - 18
Studieform 100%, Dag, Campus                                                                                 
   

Studiehandledning

Litteraturlista

Studiehandledningen HT20 (390 Kb)

Litteraturlista HT20 (152 Kb)

Schema

Schema HT20

Ansökan och kursplan Ansökan och kursplan
Webregistrering

Du som antas till kursen VT20 måste webbregistrera dig för att behålla din plats.
Webregistrering VT20: 7-14 januari 2020.

Reservantagning Reservantagning VT20 börjar preliminärt den 15 januari 2020
Kursansvarig Elias Schwieler
Kursadministration Marcus Bigert
Omexaminatio

Vill du göra omexamination skickar du anmälan med namn, personnummer till kursadministrationen senast två veckor innan omexaminationen via studieinfo.edu@su.se