Kursens syfte är att etablera en djupare kunskap om och förståelse av olika professionella möten mellan människor i ett mångkulturellt samhälle. Du kommer i kursen ges möjlighet att reflektera kritiskt kring mångkulturalismen som politisk filosofi samt det mångkulturella samhällets möjligheter, konflikter och sociala relationer. Kursens fokus ligger på förståelsen av hur tillhörighet, kultur och invandrarskap påverkar personers val, samt hur skillnader och olikheter vad avser värderingar, förhållningssätt och tankemönster kan påverka en vägledningssituation.

Kursen ges i huvudsak på distans via nätet med två fysiska kursträffar i Stockholm. Observera att vissa examinerande uppgifter kräver närvaro under kursträffarna.

Kurstillfälle Kursen ges inte VT20, HT20 som fristående kurs.
Kursperiod  
Studieform 50%, distans
Behörighet

Grundläggande behörighet

Ansökan Kursplan

Schema
Litteraturlista

 
Webbregistrering  
Reservantagning  
Kursansvarig  
Kursadministration Marie Beckeman