Grundlärare inriktning LGF3Y, LG46Y, LGFRY

Kursen behandlar olika ansatser för utvärdering i och av skolverksamhet, och verksamhetsutveckling i skolan. Kursen bygger på följande teman:
- perspektiv på och metoder för utvecklings- och kvalitetsarbete i skolan med utgångspunkt i uppdrag och ansvarsförståelse,
- olika didaktiska modeller för kunskapsutveckling inom området, såsom exempelvis Learning study, formativ utvärdering, kollegial utvärdering samt
- internationella och nationella utvärderingar av skolverksamhet.

Behörighet Antagen till grundlärarprogrammet
Kursplan UCG20K
Kursperiod och schema

HT-19

Schema LGF3Y

Schema LG46Y

Litteraturlista

Se studiehandledning

Studiehandledning

Studiehandledning HT-19 LGF3Y

Studiehandledning HT-19 LG46Y

Webbregistrering

 

Kursansvarig

Eva-Maria Tebano Ahlquist 

Per Gynther

Kursadministration Susanne Wickman
Omexamination

Vill du göra omexamination skickar du anmälan med namn, personnummer och universitetskontonamn till kursadministratören senast 10 dagar innan omexaminationen.