Kursen behandlar den svenska utbildningspolitiken och dess utbildningsreformer i ett historiskt, läroplansteoretiskt och samhällsvetenskapligt perspektiv. Centralt i kursen är även olika styrningsformer och styrningsmodeller, med särskilt fokus på relationen mellan politiska mål, medel och pedagogisk praktik. Därutöver diskuteras och analyseras synen på kunskap och utbildningens roll i ett globalt perspektiv.

Kursen ges som fristående kurs på avancerad nivå och inom ramen för Masterprogrammet i pedagogik, studiegång mot Skola, utbildning och samhällsförändringar.
 

Kurstillfälle HT2019
Kursperiod Vecka 36 - 44
Studieform 50%, Dag, Campus
Ansökan och kursplan Ansökan och kursplan
Särskild behörighet
Lärarexamen om minst 180 hp innefattande ett examensarbete om minst 15 högskolepoäng eller examen om 180 högskolepoäng i samhällsvetenskap, humaniora, vårdvetenskap/medicinsk vetenskap, innefattande ett examensarbete om minst 15 högskolepoäng. Svenska 3/Svenska som andraspråk 3
Kursdokument

Schema HT19
Litteraturlista HT19
Studiehandledning HT19

Webbregistrering

Du som antas till kursen HT19 måste webbregistrera dig för att behålla din plats.
Datum för webregistrering är 9-21 augusti 2019

Reservantagning

Reservantagning startar tidigast den 22 augusti 2019

Kursansvarig

Johanna Ringarp

Kursadministration

Marcus Bigert