Kursen behandlar den svenska utbildningspolitiken och dess utbildningsreformer i ett historiskt, läroplansteoretiskt och samhällsvetenskapligt perspektiv. Centralt i kursen är även olika styrningsformer och styrningsmodeller, med särskilt fokus på relationen mellan politiska mål, medel och pedagogisk praktik. Därutöver diskuteras och analyseras synen på kunskap och utbildningens roll i ett globalt perspektiv.

Kursen ges som fristående kurs på avancerad nivå och inom ramen för Masterprogrammet i pedagogik, studiegång mot Skola, utbildning och samhällsförändringar.
 

Kurstillfälle HT2020
Kursperiod Vecka 36 - 44
Studieform 50%, Dag, Campus
Ansökan och kursplan Ansökan och kursplan
Särskild behörighet
Lärarexamen om minst 180 hp innefattande ett examensarbete om minst 15 högskolepoäng eller examen om 180 högskolepoäng i samhällsvetenskap, humaniora, vårdvetenskap/medicinsk vetenskap, innefattande ett examensarbete om minst 15 högskolepoäng. Svenska 3/Svenska som andraspråk 3
Kursdokument

Schema HT20
Studiehandledning HT20 (341 Kb)
Litteraturlista HT20 (245 Kb)

Webbregistrering

Du som antas till kursen HT20 måste webbregistrera dig för att behålla din plats.
Datum för webregistrering är 10-17 augusti 2020

Reservantagning

Reservantagning startar tidigast den 22 augusti 2020

Kursansvarig

Johanna Ringarp

Kursadministration

Peter Skoglund