Kursen, som är av introducerande karaktär, behandlar det svenska utbildningssystemets historia. Den tar upp hur utbildningshistorien påverkats av samhällsförändringar och ideologiska strider, men också av den föränderliga synen på kunskap, elever och lärarprofessionen under olika tidsperioder. Skolans betydelse för att under olika perioder såväl återskapa som minska sociala ojämlikheter belyses, framförallt i relation till klass och genus. Dessutom behandlas skolan som en politiskt styrd organisation, och dagens politiska styrmodeller, liksom dess konsekvenser för pedagogisk praktik, diskuteras.

Kursen är organiserad i fyra teman:
Skolformernas historia
Utbildning, klass och genus
Professionshistoria
Styrning av skolan

Behörighet

Antagen till grund- eller ämneslärarprogrammet
Kursplan UCG01K

Kursperiod 

 

 

3/9 - 21/9

Schema ht-19

Tisdag 3 sept.   kl. 10-12 Seminarium 1(kursintroduktion)
Torsdag 5 sept  kl. 10-12 Seminarium 2
Tisdag 10 sept  kl. 10-12 Seminarium 3    
Fredag 13 sept  kl. 14-16 Seminarium 4 
Tisdag 17 sept  kl. 10-12  Seminarium 5 
Onsdag 18sept. kl. 14-16 Seminarium 6

Litteraturlista Kurslitteratur Ht-19
Studiehandledning Studiehandledning Ht-19
Registrering Webbregistreringen är öppen 2 - 28 augusti
Kursansvarig Petter Sandgren
Kursadministration Susanne Wickman
Omexamination