Kursen introducerar olika teoretiska perspektiv på skola, utbildning och pedagogik med avseende på läraruppdragets villkor. Dessa perspektiv inkluderar även genus, etnicitet och klass.

Centrala områden är:
Utbildningspolitik och skolans styrning och ledning
Utbildningshistoria
Utbildningssociologi
Läroplansteori och pedagogisk filosofi

Behörighet Antagen till VAL-projektet.
Kursplan UC231U
Kursperiod och schema

VT20: 27/3 - 5/6

Studiehandledning Litteraturlista

Studiehandledning VT20
Kurslitteratur VT20

Webbregistrering

VT20: 7/1 - 6/3

Kursansvarig Monika Ringborg
Kursadministration Stephanie Lisak
Omexamination

Fredagen den 20 mars, kl. 23:59.

Vill du göra omexamination skickar du anmälan med namn, personnummer, kurskod och universitetskontonamn till kursadministratören senast en vecka innan omexaminationen. Du läggs då in på en Athenasajt som öppnas några dagar innan omexaminationen.