Kursen Utbildning och samhällsförändringar syftar till att ge fördjupade kunskaper i de genomgripande förändringar som de senaste decennierna omstrukturerat utbildningssystemet, och då särskilt skolan, sett såväl i ett nationellt som i ett globalt perspektiv. I det här sammanhanget ses utbildning som en samhällelig institution, formad av historiska, politiska, kulturella och sociala villkor. Med hjälp av begrepp som exempelvis marknadisering, likvärdighet, individualisering och symboliskt kapital behandlar kursen frågor som rör hur skola och samhälle förändras över kortare och längre tid.

Kursen ges som fristående kurs på avancerad nivå och inom ramen för Masterprogrammet i pedagogik, studiegång mot Skola, utbildning och samhällsförändringar.
 

Kurstillfälle VT2020
Kursperiod Period 1 - Vecka 4 -13
Period 2 - Vecka 13 - 23
Studieform 50% | Normal
Ansökan och kursplan Ansökan
Kursplan
Behörighet
Lärarexamen om minst 180 hp innefattande ett examensarbete om minst 15 högskolepoäng eller examen om 180 högskolepoäng i samhällsvetenskap, humaniora, vårdvetenskap/medicinsk vetenskap, innefattande ett examensarbete om minst 15 högskolepoäng. Svenska 3/Svenska som andraspråk 3.
Kursdokument

Schema VT20 - Period 1
Schema VT20 - Period 2

Studiehandledning VT20 (139 Kb)

Webregistrering 7 - 14 januari 2020
Reservantagning

 

Kursansvarig Shamal Kaveh
Kursadministratör Marcus Bigert