Denna kurs introducerar deltagarna till studiet av kulturell mångfald i samhället och den konsekvens detta har för hur vi förstår utbildning. Genom att bygga på litteratur som influerats av sociologiska, antropologiska, filosofiska och politiska perspektiv, ger denna kurs de studerande ett interdisciplinärt förhållningssätt till diskussioner om platsen och rollen för utbildning i ett pluralistiskt samhälle. Kursen behandlar frågeställningar rörande ras, etnicitet, språk, religion och genus mot bakgrund av demokrati och mänskliga rättigheter. Kursen undersöker också frågor om mångfald i utbildning, så som kritisk mångkulturalism, interkulturalism, och anti-rasism, och deras underläggande principer. Exempel kommer att ges både från svenska och internationella sammanhang.

Undervisningen utgörs av föreläsningar, seminarier och grupparbete med obligatoriska uppgifter. På seminarier och grupparbeten gäller obligatorisk närvaro (minst 70%). Frånvaro kompletteras med skriftlig inlämningsuppgift. För detaljerad information se studiehandledningen för kursen.

Kurstillfälle HT och VT
Kursperiod HT20, vecka 45-2 | VT21 vecka 12-22
Undervisningsspråk Engelska
Studieform DAG, 100%
Behörighet Grundläggande behörighet
Ansökan och kursplan Ansökan och kursplan fr.o.m HT19

Studiehandledning

Litteraturlista

Studiehandledning HT20 (216 Kb)

Litteraturlista HT20 (74 Kb)

Schema Schema HT20
Kursansvarig Meeri Hellstén
Kursadministratör

Emma West