Denna kurs introducerar deltagarna till studiet av kulturell mångfald i samhället och den konsekvens detta har för hur vi förstår utbildning. Genom att bygga på litteratur som influerats av sociologiska, antropologiska, filosofiska och politiska perspektiv, ger denna kurs de studerande ett interdisciplinärt förhållningssätt till diskussioner om platsen och rollen för utbildning i ett pluralistiskt samhälle. Kursen behandlar frågeställningar rörande ras, etnicitet, språk, religion och genus mot bakgrund av demokrati och mänskliga rättigheter. Kursen undersöker också frågor om mångfald i utbildning, så som kritisk mångkulturalism, interkulturalism, och anti-rasism, och deras underläggande principer. Exempel kommer att ges både från svenska och internationella sammanhang.

Kurstillfälle HT och VT
Kursperiod HT19, vecka 45-3 | VT20 vecka 13-23
Undervisningsspråk Engelska
Studieform DAG, 100%
Behörighet Grundläggande behörighet
Ansökan och kursplan Ansökan och kursplan t.o.m VT19

Ansökan och kursplan fr.o.m HT19

Studiehandledning

Litteraturlista

Studiehandledning publiceras senast 3 oktober

Litteraturlista HT19

Schema Schema HT19
Kursansvarig Susanne Kreitz-Sandberg
Kursadministratör

Nanna Hübinette